test2


  Povinná pole

  Rok narození*
  Místo, kde jste žil/a od narození*
  Jak dlouho jste tam žil/a:*
  Místo, kde žijete nyní*
  Místo původu Vaší matky*
  Místo původu Vašeho otce*
  Vzdělání*
  Pohlaví*
   
   

  Nepovinná pole

  Místo původu partnera
  Případná další místa pobytu + jak dlouho jste v nich žil/a
  Profese
  E-mail
   
   

  © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin