Kriticky ohrožené jevy našich nářečí: edukační program

Rezervace

Kolik má čeština nářečí? A mluví se jimi vůbec ještě někde? Které nářeční jevy už zanikly? A objevují se nějaké nové regionální rozdíly v mluvené češtině? Odpovědi nejen na tyto otázky vám nabídnou odborníci z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří vás provedou výstavou věnovanou kriticky ohroženým nářečním jevům. Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ. Pro zvídavé skupiny je připraven i workshop, během nějž si budou zájemci moci vyzkoušet, jak probíhá nářeční výzkum, jak se tvoří jazykový atlas nebo nářeční slovník. Součástí programu je též samostatná práce žáků s pracovními listy.

 Edukační program je nabízen ve dvou variantách:

  • Komentovaná prohlídka, délka trvání: 45 minut
  • Komentovaná prohlídka s workshopem, délka trvání: 90 minut

Vstup na výstavu i edukační program jsou zdarma.

Kontakt:
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. E-mail: simeckova@ujc.cas.cz. Telefon: 775 397 427.

 

Lektoři edukačního programu:

  • PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
  • Mgr. Tereza Kopecká
  • Mgr. Filip Kubeček
  • Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.


    © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin