Závazné výstupy projektu NAKI II

Databáze DIDA

zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Software PROPONAR

pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Aplikace PROMAP

veřejná část

pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Aplikace PROMAP

neveřejná část (vyžadována autorizace)

Databáze INTEGRA

databáze gramatických dat a jejich interpolací

Vstoupit do databáze

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout dump databáze

Geoportál DIAMA

webový nářeční geoportál zobrazující 300+ interpolovaných dialektologických map

Vstoupit do geoportálu

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Mapové výstupy

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | administrace