Závazné výstupy projektu NAKI II

Databáze DIDA

zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Software PROPONAR

pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Aplikace PROMAP

veřejná část

pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů

Vstoupit do aplikace

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Aplikace PROMAP

neveřejná část (vyžadována autorizace)

Databáze INTEGRA

Geoportál DIAMA

webový nářeční geoportál zobrazující 300+ interpolovaných dialektologických map

Vstoupit do geoportálu

Zobrazit dokumentaci

Stáhnout zdrojový kód

Atlasy

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

IREINOVÁ, M. a kol. Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5846-5.

Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu

IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V. et al. Atlas nářečí českého jazyka – instrumentál plurálu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 104 s. Edice M·A·P·S· Num. 19. ISBN 978-80-244-6244-8.

Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv

IREINOVÁ, M., VOŽENÍLEK, V. et al. Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 106 s. Edice M·A·P·S· Num. 26. ISBN 978-80-244-6245-5. 

Mapové výstupy

Slezské asibilace v druhé polovině 20. století

specializovaná mapa s odborným obsahem Nmap

Stupňánek, B., Vondráková, A. Slezské asibilace v druhé polovině 20. století. Měřítko 1 : 150 000 a 1 : 375 000. 70×100 cm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 20, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6158-8 (print), 978-80-244-6162-5 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461588

Výsledky vývoje tvrdého y ve 20. století

specializovaná mapa s odborným obsahem Nmap

Stupňánek, B., Vondráková, A. Výsledky vývoje tvrdého y ve 20. století. Měřítko 1 : 600 000 a 1 : 2 600 000. 70×100 cm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 21, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6159-5 (print), 978-80-244-6163-2 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461595

Ústup dvojího l během 20. století

specializovaná mapa s odborným obsahem Nmap

Stupňánek, B., Vondráková, A. Ústup dvojího l během 20. století. Měřítko 1 : 1 400 000 (4 mapy) a 1 : 2 500 000 (2 mapy). 70×100 cm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Edice M·A·P·S· Num. 22, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6160-1 (print), 978-80-244-6164-9 (iPDF).  DOI: 10.5507/prf.22.24461601

Pomnožná jména v nářečích

specializovaná mapa s odborným obsahem Nmap

Spinková, S., Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Měřítko 1 : 1 600 000 (8 map). 841×1189 mm. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 23, 1 s., 2022. ISBN 978-80-244-6167-0 (print), 978-80-244-6169-4 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461670

Vybrané jevy hláskoslovného vývoje českých nářečí ve 20. století

brožura

Stupňánek, B., Vondráková, A. Vybrané jevy hláskoslovného vývoje českých nářečí ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 20–22, 54 s., 2022. ISBN 978-80-244-6157-1 (print), 978-80-244-6161-8 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461571


Pomnožná jména v nářečích

brožura

Spinková, S., Vondráková, A. Pomnožná jména v nářečích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro jazyk Český AV ČR, Edice M·A·P·S· Num. 23, 44 s., 2022. ISBN 978-80-244-6166-3 (print), 978-80-244-6168-7 (iPDF). DOI: 10.5507/prf.22.24461663

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | administrace