Česká
nářečí

Nářečí jsou kusem naší historie.
Nedovolme jim zaniknout.

Dokumentujeme mizející nářeční jevy, zpřístupňujeme výsledky dialektologických výzkumů veřejnosti, popularizujeme problematiku nářečí.

Jsme dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Výstava

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

1. 5. – 29. 9. 2024
Národopisné muzeum Plzeňska

Interaktivní výstava s mapami, prezentující výsledky unikátního výzkumu ve spolupráci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedry geoinformatiky UP.

Dostupný online

Český jazykový atlas

3 396

stran

1 558

map

12

kg

6

svazků

1

atlas

V šesti svazcích zpřístupňuje výsledky rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy. Tímto dílem se završilo jedno významné období české dialektologie, jež se jako vědní obor začala u nás rozvíjet už od 60. let 19. století, a zároveň se jím významně obohatilo naše poznání národního jazyka o dimenzi prostorovou. Atlas totiž znázorňuje vnitřní zeměpisné rozrůznění mluveného nespisovného jazyka.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i

Dialektologické oddělení

Dialektologické oddělení se systematicky zabývá zkoumáním nespisovných útvarů českého národního jazyka; vedle problematiky tradičních teritoriálních dialektů a formování interdialektů zkoumá běžnou mluvu ve městech a v pohraničních oblastech. 

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky

Katedra geoinformatiky je předním akademickým pracovištěm. Zaměřuje se na geoinformatiku a geoinformační technologie ve vývoji, výzkumu, vzdělávání a propagaci. Úzce spolupracuje s ÚJČ v oblasti digitalizace a vizualizace výstupů, především map a atlasů.

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin