Česká
nářečí

Nářečí jsou kusem naší historie.
Nedovolme jim zaniknout.

Dokumentujeme mizející nářeční jevy, zpřístupňujeme výsledky dialektologických výzkumů veřejnosti, popularizujeme problematiku nářečí.

Jsme dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

2. 2. 2023 — 30. 4. 2023

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Výstava

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Interaktivní výstava s mapami, prezentující výsledky unikátního výzkumu ve spolupráci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedry geoinformatiky UP.
Aktuální výstava

Dostupný online

Český jazykový atlas

3 396

stran

1 558

map

12

kg

6

svazků

1

atlas

V šesti svazcích zpřístupňuje výsledky rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy. Tímto dílem se završilo jedno významné období české dialektologie, jež se jako vědní obor začala u nás rozvíjet už od 60. let 19. století, a zároveň se jím významně obohatilo naše poznání národního jazyka o dimenzi prostorovou. Atlas totiž znázorňuje vnitřní zeměpisné rozrůznění mluveného nespisovného jazyka.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i

Dialektologické oddělení

Účelem ÚJČ je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti českého jazyka a jazykového vzdělávání, přispívat k využití výsledků výzkumu a zajišťovat infrastrukturu výzkumu včetně specializované výuky jazyků.

Projekt NAKI

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit.

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky

Katedra geoinformatiky je předním akademickým pracovištěm. Zaměřuje se na geoinformatiku a geoinformační technologie ve vývoji, výzkumu, vzdělávání a propagaci. Úzce spolupracuje s ÚJČ v oblasti digitalizace a vizualizace výstupů, především map a atlasů.

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin