Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky UP Olomouc
nabízejí k zapůjčení putovní výstavu

KRITICKY OHROŽENÉ JEVY NAŠICH NÁŘEČÍ

Výstava představuje bohatství a rozmanitost našich nářečí. Je syntetickým shrnutím výsledků výzkumu a vývoje za 70 let existence brněnského dialektologického oddělení a prezentuje výstupy, které vznikly v rámci společného projektu dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit (č. DG20P02OVV029; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II).

Číst více

Spojení dvou významných vědeckých institucí poskytlo zajímavé pohledy na nářeční materiál, který v takovém rozsahu veřejnosti běžně dostupný není. Exponáty, které vznikly při řešení výzkumných úkolů, bezpochyby zaujmou svým pozoruhodným obsahem i způsobem provedení návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti. 

Čelné místo mezi exponáty zaujímají mapy zobrazující nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé. Komplet 40 nářečních map, vytvořených moderními geoinformatickými metodami na základě dat z Dotazníku pro výzkum českých nářečí z přelomu 60. a 70. letech 20. století, je rozčleněn do tří tematických celků vztahujících se ke každodennímu životu venkovského člověka: „Lidské tělo a zdraví“, „Jídlo a kuchyně“, „Hospodářství, chov, zemědělství“. 

Návštěvníci s hlubším zájmem (nejen) o svou mateřštinu, o dialektologii, historii a folklor budou mít příležitost seznámit se s množstvím nářečních výrazů z archivu dialektologického oddělení, jež popisují reálie dřívějšího venkovského života, způsoby hospodaření, zvyklosti atd. Prezentovaný nářeční materiál patří k unikátnímu kulturnímu nehmotnému dědictví.   

Propojením výzkumu nářečí, moderních technologií zpracování dialektologických dat a tematických map vznikl i virtuální průvodce výstavy konané v květnu a červnu 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a digitální mapová aplikace „Jak se kde mluvilo a mluví“.

Výstavu je možné doplnit o dialektologické přednášky pro laickou veřejnost a edukační program pro školy.

Výstava je nabízena ve dvou variantách. Varianta A obsahuje panely z lehkého plastu  (155×115 cm a 70×200 cm), které lze zavěsit na háčky na stěnu nebo na stojany. Varianta B je tvořena 22 papírovými plakáty (70×100 cm), jež je možné umístit do rámů.

Výstava je k dispozici zdarma, vypůjčitel zajišťuje na své náklady přepravu výstavy (odvoz z dialektologického oddělení ÚJČ, Veveří 967/97, 602 00 Brno, a vrácení tamtéž).  

Zájemci z řad muzeí, škol, knihoven a dalších organizací mohou kontaktovat dialektologické oddělení ÚJČ prostřednictvím elektronického formuláře.

Rezervace výstavy:

Varianta A Načítá se kalendář...
- Dostupné
 
- Nedostupné
 
- Čekající
·
 
- Částečně rezerováno

Název instituce*:

Kontaktní osoba*:

E-mail*:

Telefon:

Zájem o dialektologickou přednášku*:

Zájem o edukační program pro školy*:

Poznámka:

Varianta BNačítá se kalendář...
- Dostupné
 
- Nedostupné
 
- Čekající
·
 
- Částečně rezerováno

Název instituce*:

Kontaktní osoba*:

E-mail*:

Telefon:

Zájem o dialektologickou přednášku*:

Zájem o edukační program pro školy*:

Poznámka:

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin