Virtuální průvodce a exponáty

Virtuální průvodce a exponáty výstavy vznikly na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Atlas nářečí českého jazyka

Nářečí kolem nás

Edukační materiály

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin