Věda kolem nás

V edici Věda kolem nás, vydávané nakladatelstvím Academia, vyšly tyto propagační sešity od dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR:

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin