DOTAZNÍK PRO MAPOVÁNÍ NÁŘEČÍ

nový výzkum našich nářečí, pořádaný dialektologickým oddělením ÚJČ AV ČR

Naše nářečí se postupně vytrácejí. Mnohá slova, která byla pro naše (pra)babičky a (pra)dědečky běžná, dnes už nepoužíváme, někdy jim ani nerozumíme.

Například pro slunéčko sedmitečné bylo před 50 lety při celoúzemním nářečním výzkumu zachyceno zhruba 120 nářečních výrazů. Pomozte nám zjistit, kolik jich užíváme dnes! 

Jíte poliuku žicej? Nosíte kalhoty, nebo gatě? Kreslíte na čtvrtku, nebo na výkres? Na utírání používáte hadr, nebo hadru? S chutí si dáte bramborák, cmundu, nebo třeba křapáč? Pěstujete na zahradě vokurky, nebo oharky?

Před 50 lety výzkum proběhl ve 477 vesnicích a městech a zúčastnilo se ho 5 396 mluvčích. Dialektologové tehdy zapsali více než 20 tisíc slov a slovních tvarů. Část z nich najdete v Českém jazykovém atlase.

Nyní zjišťujeme, jak se nářečí od té doby proměnila, jaká nářeční slova používáme při každodenních hovorech se svými blízkými a přáteli. 

Chcete se podílet na zaznamenání našeho nářečního dědictví? Chcete dostat svou lokalitu na nářeční mapu?

Každý Váš záznam je důležitý – ať používáte slova, kterým jinde nerozumějí, vyslovujete je hláskově obměněná, nebo je Vaše vyjadřování shodné se spisovnou češtinou. Na základě Vašich odpovědí vytvoříme nářeční mapy a nový jazykový atlas, ve kterém ukážeme, k jakým změnám v našich nářečích za posledních 50 let došlo.

Máte čas jen na pár slov? Nevadí!

Jeden tematický okruh obsahuje cca 10 otázek, takže jeho vyplnění vám zabere jen pár minut.

Chcete se stát pravidelným respondentem našeho výzkumu? – Zaregistrujte se a můžete se k našemu dotazníku vracet a vyplňovat nově přidávané tematické okruhy. Vyplňování dotazníku je anonymní, potřebujeme jen několik údajů, které jsou při zpracování sesbíraného nářečního materiálu důležité.

Budeme rádi, když o našem výzkumu řeknete své rodině, svým kamarádům a známým.

Každé slovo, které zapíšete, je užitečné! Za každé velice děkujeme!


Fotografie a obrázky použité v dotazníku: archiv dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, archiv Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Pexels.com, Pixabay, StockSnap, Unsplash.

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin