1. 5. 2022 — 30. 6. 2022
Vlastivědné muzeum Olomouc

Výstava

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Multimediální výstava s mapami vám odhalí rozdíly mezi nářečními českého jazyka.   

Výstava představuje výzkum nářečních jevů a zpřístupňuje jazykové dědictví veřejnosti, školám všech stupňů, zájemcům o český jazyk, folklor a historii, kronikářům apod. Opírá se o moderní audiovizuální a interaktivní prvky, jež zprostředkovávají unikátní (a mnohdy jediné) záznamy nezřídka již zaniklých nebo velmi vzácných nářečních jevů. Čelné místo mezi exponáty zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohroženějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. Na mapách ozvučených uslyší návštěvníci unikátní zvukové záznamy. Starší a novější zvukové nahrávky nářečí ilustrují, jak se naše nářečí během uplynulých 50 let změnila. Návštěvníkům je k dispozici interaktivní nářeční geoportál, TV animace s obrazovým materiálem a audioprůvodce. Na žáky a studenty čekají edukační materiály a pracovní listy. Součástí výstavy jsou také populárně naučné dialektologické přednášky, jež přinesou další zajímavosti o nářečích.

Výstava se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, které se jako jediné akademické pracoviště v Česku dlouhodobě věnuje systematickému zkoumání dialektů. Výstava vznikla na základě řešení  projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“, poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II, řešitelé: Ústav pro jazyk český AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci.


Přednášky pro veřejnost ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v rámci výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí:

 

17. 5. 2022, 17.00

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

Nářečí ve 21. století – přežitek, nebo objekt hodný aktivní ochrany?

 

31. 5. 2022, 17.00

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Jak se zkoumají nářečí (o historii, současnosti a budoucnosti nářečních výzkumů)

 

14. 6. 2022, 17.00

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

Na skok v hospodě se stařečkem aneb pár slov o čmahule, kontušovce, odarence a dalších nářečních pojmenováních pro alkoholické nápoje

 

28. 6. 2022, 17.00

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.

O nemocech a kurýrování v nářečích českého jazyka

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin