Nářeční zvuková ukázka

chalupa

Lokalita: N392_Drahenice PB 
Respondent: žena *1930
Rok pořízení: XXXX


Tak, ten ta, ten došeg bil, takle bila chalupa a ten došeg bil takle ešťe přes to. Tag dibi ňeco do ňej přišlo uhoďit, tak sme uhořeli, diž bisme to nehlídali. To bila, to bila práce! A to tu bilo takovejh barákú. A jéjé!

čas 05:37–05:55

ATLAS NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA

nominativ singuláru feminin

© ÚJČ+UPOL, 2023, ISBN 80-986-32

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin