Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin

ISBN: 987-80-244-6414-5
Rok vydání: 2023

© Univerzita Palackého v Olomouci

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin