Nářeční zvuková ukázka

košile

ID:
9
Lokalita
Pavlínov
Okres:
Žďár nad Sázavou
Nářeční skupina, podskupina
středomoravská nářeční skupina
Rok pořízení:
1969
Pohlaví:
žena
Narození:
1897

Prádla nebelo a von chudjenka šel potom k maturiťe, von si musel šate vepučit tam vod jedneho žáka, uš mňel to. Já diš si na to spomenu, já nemužu aňi lítosťí to… Diš uš fšechno teda ve*, vemohl, tag zas nebelo aňi voblečeňi, abe mohl jít mezi liďi potom. Košila nebela, já sem listke žebrala po ďeďiňe, abe mňe dali listek, abich dostala ňeco, teda jak, lístek, abeh ho mohla dat jemo do toho Brna, abe si mohl aspoň rohlik kópit.

Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin