Nářeční zvuková ukázka

ulice

ID:
14
Lokalita
Věšín
Okres:
Příbram
Nářeční skupina, podskupina
jihozápadočeská nářeční podskupina
Rok pořízení:
1968
Pohlaví:
muž
Narození:
rok neznámý (nelze specifikovat mluvčího; v dotazníku mluvčích velké množství)

Asi si šel zapálit cigaretu. Takovíhle horko bilo jako nejčko. Zapálil si cigaretu a vodhoďil voharek. No a nejčko se chitla sláma a začalo to hořet tajidle fprostřet fsi a šlo to aš sem k nám a tajidle ti chalupi fšecki, co je tadle vokolo silňice, to fšecko schořelo, přes třicet čísel, no, ve žňích to schořelo vúbec fšecko. A tenkrád dostali pomoc hodňe. Dostávali liďi a chťeli, abi se uďelala ulice tajidle.

Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin