Nářeční zvuková ukázka

Boleslav

ID:
33
Lokalita
Jindřichův Hradec
Okres:
Jindřichův Hradec
Nářeční skupina, podskupina
Jindřichův Hradec
Rok pořízení:
2023
Pohlaví:
žena
Narození:
1945

Boleslaf je daleko vod Hratce a já tam ňigdi nebila.

Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin