Nářeční zvuková ukázka

mlékárna

ID:
3
Lokalita
Moravská Nová Ves
Okres:
Břeclav
Nářeční skupina, podskupina
východomoravská nářeční skupina
Rok pořízení:
2023
Pohlaví:
muž
Narození:

Morafská mňela tu víhodu, že tadi bila o*, obecňí mlékárna, kerá vikupovala mléko ot sedlákú a předávala to do břeclafské mlékárni.

Atlas nářečí českého jazyka — nominativ singuláru feminin

© Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR | Kontakt: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz | admin